Om Svinntips



Välkommen till svinntips.se. Här hittar du tips som hjälper dig att minska svinnet. Följ oss gärna på Instagram @svinntips.se och Facebook Svinntips

I jobbet på cateringfirman Elwing & Co. Catering AB i Stockholm är hållbarhet ett nyckelord. Vi är sedan 2015 medlemmar i nätverket Hållbara Restauranger och där vaknade mitt initiativ till att skapa en idébank för att minska matsvinnet. Vet du att det slängs cirka 45 kg ätlig mat per person i Sverige (källa: Livsmedelsverket)? Vi borde alla ödmjukt hjälpas åt att minska matsvinnet. Utöver klimataspekten kan man fundera över att många människor faktiskt lever under förhållanden där mat på bordet inte alltid är en självklarhet. Tittar vi på hur vi själva slänger mat som faktiskt går att använda så blir det ju naturligt att försöka ändra det beteendet. Varför inte göra det lite enklare? Förhoppningsvis kan denna sida inspirera just dig till att göra skillnad.

/Maria